Siirry suoraan sisältöön

Julkaisemme yrittäjien näkökulman Hippos-hankkeen merkityksestä Jyväskylän alueen vetovoimalle ja tulevaisuudelle.

Hippos-hanke luo uskoa tulevaisuuteen Jyväskylässä. Usko tulevaisuuteen on se voima, mikä saa ihmiset toimimaan ja innostumaan. Hippos on Jyväskylälle ja alueelle tilaisuus rakentaa, ei pelkästään välttämättömiä liikuntapaikkoja, vaan erinomaisen yhteisen toimintaympäristön yrityksille, yksilöille ja julkiselle hallinnolle hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hippos-hankkeen myötä voimme jatkossakin yhdessä luoda parempaa henkistä, fyysistä ja taloudellista hyvinvointia.

Kasvuyrittäjän näkökulmasta se mahdollistaa investointeja innovaatioihin ja sitä kautta tuotteiden kehittämisen ainutlaatuisessa ympäristössä. Toisaalta ihmiset tarvitsevat hyvinvointia, jotta yritysten toiminta- ja kilpailukyky säilyy kasvavassa kovassa kansainvälisessä kilpailussa.

Pandemian myötä kaikki työ, mikä on mahdollista tehdä etänä, vaihtui etätyöksi. Etätyö mahdollistaa työn tekemisen internetyhteyksien päässä ja ihmisille syntyy vaihtoehtoja sijoittumiseen. Ennen ihmiset muuttivat useimmiten työn perässä.

Nyt pelkkä työnteko ei enää riitä vaan vaaditaan myös hyvinvointia tukevia ratkaisuja sekä investointeja. Yritykset sijoittuvat sinne missä on paras toimintaympäristö ja työntekijät. Hyvinvointi vetää ihmisiä puoleensa ja ihmiset vetävät yrityksiä puoleensa. Kasvuyrittäjille Hippos luo edellytyksiä menestyä osaavan työvoiman globaalissa kilpailussa.

Kasvuyrittäjinä katsomme tulevaisuuteen ja uskomme yhteistyön voimaan. Nyt ja tulevaisuudessa alueen hyvinvointi ja työpaikat syntyvät yhteistyöllä, jossa ovat mukana kaikki: ihmiset, yritykset, oppilaitokset ja kaupunki. Kukaan ei pärjää nykymaailmassa yksin.

Ainoa huoli Hippos-hankkeessa on sen viivästyminen, mikä voi tappaa innostuksen ja estää pienellä riskillä, mutta isolla vaivalla rakennetun mahdollisuuden.
Haluammeko siis tarttua mahdollisuuteen vai taantua?

Juha Harju, toimitusjohtaja ja yrittäjä Woolman Oy
Sami Kettunen, toimitusjohtaja ja yrittäjä Ceili Oy
Kari Aho, toimitusjohtaja ja yrittäjä Secapp Oy
Juho Tuppurainen, yrittäjä ja firstbeatiläinen
Ilkka Mäkitalo, toimitusjohtaja ja yrittäjä Howspace Oy
Jaana Seppälä, toimitusjohtaja Kasvu Open Oy
Jussi Muurikainen, sarjayrittäjä ja perustaja Liquido.vc


Hippoksesta rakentuu Pohjoismaiden ainutlaatuisin liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, missä alan innovatiivisimmat yritykset ja huippututkimusyksiköt luovat yhdessä uutta, kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa. Onnistuaksemme meidän täytyy yhdistää terveyden, hyvinvoinnin ja urheilun asiantuntijat, yritykset, tutkimusorganisaatiot ja aktiiviset ihmiset, jotka etsivät yhdessä ratkaisuja ja pystyvät vastaamaan globaaleihin hyvinvoinnin haasteisiin. Tutkimuksen ja teknologian ansiosta ymmärrämme yhä paremmin, kuinka eri tavoin ihmisen henkinen ja fyysinen terveys rakentavat yksilön hyvinvointia ja yhteiskunnan kukoistusta.