Siirry suoraan sisältöön

Data terveysbisneksessä -ohjelmaan valittiin 10 hyvinvointialan yritystä. Ohjelmaan valituilla yrityksillä on jo datan käyttöä liiketoiminnassa sekä selkeä kasvutavoite. Seed Village -ohjelmat auttavat valittuja yrityksiä kiihdyttämään kasvuaan ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa painottuen dataan liittyviin kehitystarpeisiin.

-Upeita uutta kasvua hakevia firmoja on mukana tämän vuoden Seed Village ohjelmassa! Perustamis- ja hautomovaiheen jo ohittaneille yrityksille tarjoutuu mahdollisuus asiakasvetovoiman rakentamiseen datan, tutkitun tiedon ja tuotekehityksen avulla. Tarjoamme yrityksille sparrausta liiketoiminnan kiihdyttämiseen biotaloudessa ja terveys- ja hyvinvointialalla sekä mahdollisuuden jatkossa sijoittua Jyväskylän kasvuekosysteemiin tekemään maailmanluokan kansainvälistä kasvua, kommentoi Business Jyväskylän projektipäällikkö Nina Rautiainen.

Data terveysbisneksessä -ohjelmaan valitut yritykset

Katso täältä Biokuidut teollisuudessa -ohjelmaan valitut yritykset.

Yritysvalinnat tehtiin saatujen hakemusten perusteella. Valinnoissa korostuivat hakemuksessa esitetyt näytöt ja kasvupotentiaali. Valinnat tekivät: Nina Rautiainen (Business Jyväskylä), Timo Harju (Business Jyväskylä), Jarno Mikkonen (Jyväskylän yliopisto), Pasi Teräväinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja Elja Kallberg (Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

Seed Village vauhdittaa kasvua ja tuotekehitystä

Seed Village -ohjelmat on suunnattu kasvuhaluisille yrityksille, joilla on tarve tutkimusyhteistyölle tai tuotteen/palvelun validoinnille. Ohjelmat auttavat kiihdyttämään yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja laajentavat yritysten verkostoja. 

Lisäksi jokainen ohjelmaan valittu yritys saa yksilöllisen, omasta yrityksestä laaditun nettovaikutusanalyysin, joka tarkastelee yritysten kokonaisvaikuttavuutta koko arvoketju ja tuotteet ja palvelut huomioiden. Analyysin tuottaa Upright Project.

Seed Village -ohjelmat toteuttavat Kasvu Open ja Business Jyväskylä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston JYU ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK kanssa. Ohjelmat ovat osa liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden ekosysteemityötä, jota toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa.

 LISÄTIEDOT

Teo Tarri
044 493 8567
teo.tarri@kasvuopen.fi

220822_seed-village-main-1216x146Artikkelikuva: Kasvu Open