Siirry suoraan sisältöön

JYULead-ohjelma käynnistettiin 2020 osana yliopiston uutta strategiaa, jonka keskiössä on “osaava ja hyvinvoiva ihminen”. Tarve uudenlaisen, innostusta ja innovaatioita luovan johtamisohjelman rakentamiseen kumpusi myös yliopiston sisältä.

– Yliopistoyhteisö rakentuu yritysten liiketoimintojen tapaan eri tieteenaloille suuntatuvista tiedekunnista ja erillislaitoksista sekä näiden ydintoimintaa tukevista palveluista. Kaikissa yksiköissä on ollut erilaisia tapoja lähestyä johtamista, JYULeadia luotsaava kehittämispäällikkö Minna Heikkilä taustoittaa.

– JYULead on tuonut yliopiston eri yksiköissä toimivia lähijohtajia yhteisten teemojen äärelle ja tarjonnut samalla ideoita tai työkaluja oman johtajuuden kehittämiseksi.

Ytimessä valmentava johtajuus ja johtajana kehittyminen

Kevään tai syksyn mittainen ohjelma koostuu neljästä kokonaisesta valmennuspäivästä ja kahdesta puolen päivän valmennuksesta. Tähän mennessä valmennukseen on osallistunut jo yli 150 henkilöä, joista kolmannes on suorittanut hyväksytysti myös valmennukseen liittyvän lopputyön.

Varsinaiset kuusi valmennusteemaa ovat pysyneet pitkälti samoina koko ohjelman ajan. Ne ovat toimeenpanon taito, tavoitteellinen valmentava johtajuus, tunnejohtajuus, osallistaminen, johdettavan kohtaaminen & vuorovaikutus sekä tiimi voimavarana. Kaikki moduulit sisältävät ennakko- tai reflektointitehtäviä. Lisäksi halukkailla on mahdollisuus syventää osaamistaan vielä oman johtajuusajattelun osalta.

Teoriaakin on, mutta keskiössä ovat keskustelut, joita johtajilla on mahdollisuus käydä toistensa kanssa.

– JYULead on ennen kaikkea kasvualusta. Johtajana kehittyminen vaatii pysähtymistä ja yksin ja yhdessä reflektointia, Heikkilä painottaa.

– Ohjelma sisältää paljon käytännön tilanteiden harjoittelua pareittain ja pienryhmissä, esimerkiksi palautteen antamista ja haastavissa tilanteissa toimimista. Lisäksi mukana on myös toiminnallisia harjoitteita.

Kehittämispäällikkö Minna Heikkilä ja eMBA-ohjelman koulutuspäällikkö Jani Kurhinen pokkasivat maaliskuussa 2023 yliopiston yhteisöllisyyspalkinnon. Palkinto tuli JYULead-ohjelman toteutuksesta ja tuotannosta.Kehittämispäällikkö Minna Heikkilä ja eMBA-ohjelman koulutuspäällikkö Jani Kurhinen pokkasivat maaliskuussa 2023 yliopiston yhteisöllisyyspalkinnon. Palkinto tuli JYULead-ohjelman toteutuksesta ja tuotannosta.

Kehitystä tutkimukseen ja palautteisiin perustuen

JYULead on koko olemassaolonsa ajan toteutettu pitkälti yliopiston omien asiantuntijoiden voimin. Ohjelman käytännön toteutuksesta päävastuu on jo lähes 40 vuotta johtamiskoulutusta tarjonneella Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen organisaatiolla. Yhteistyö koulutuspäällikkö Jani Kurhisen kanssa on ollut sujuvaa.

JYULead-ohjelmaa on myös kehitetty haastattelututkimuksen ja palautteiden pohjalta. Suurimmat muutokset tehtiin 2021 heti ensimmäisten kolmen pilottiluonteisesti toteutettujen valmennusohjelmien jälkeen, Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemän laajan haastattelututkimuksen perusteella.

– Uudessa mallissa lisäsimme sisäisten kouluttajien osuutta ja valitsimme tarkemmin ulkopuoliset kouluttajat. Tietyt sisältöosiot todettiin sopivan paremmin johtajien perehdytysvaiheeseen. Halusimme vaalia johtajana kasvua ja valmentavan johtamisotteen säilymistä ohjelman ytimessä, Heikkilä kertoo.

– Olemme kiinnittäneet enemmän huomiota myös ryhmien monimuotoisuuteen niin, että jokaisessa valmennusryhmässä olisi ihmisiä eri yksiköistä ja rooleista, hän mainitsee.

Puhe hyvästä johtajuudesta on lisääntynyt

Heikkilä on varovainen arvioidessaan JYULeadin synnyttämää muutosta tai tuloksia. Jos jossain, niin juuri johtamisessa ja siinä kehittymisessä kokemus ja muutosprosessi on hyvin yksilöllinen.
– Saan kuitenkin usein viestejä siitä, miten JYULead on auttanut ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla johtajan roolissa ja omassa työssä, hän kertoo.

Heikkilän mukaan hyvinvoivan ihmisen nostaminen strategian keskiöön on inhimillistänyt puhetta siitä, millainen työyhteisö yliopisto on.
– Uskon, että muutosta on tapahtunut jo jonkin aikaa erityisesti tavassa, jolla hyvästä johtajuudesta puhutaan. Samalla on alettu ymmärtää, miten iso merkitys hyvällä johtajuudella on myös akateemisessa yhteisössä.

Suosittuun ohjelmaan joutuu tätä nykyä jo jonottamaan.
– On hyvä asia, että ohjelmaa arvostetaan ja siihen halutaan osallistua, Heikkilä sanoo tyytyväisenä.

 

Synergiaa johtamisvalmennusten kehitystyöhön


Vaikka JYULeadin ja Hhub-ekosysteemin Leader360-ohjelman kohderyhmät poikkeavat toisistaan, Heikkilä näkee, että JYULeadistä kerättyä palautetta ja osaamista voisi hyvinkin hyödyntää myös Leader360-valmennusohjelman kehittämisessä. 
– Valmennusohjelmien teemoissa on selviä yhtäläisyyksiä, ja johtajien haasteet ja tarpeet ovat usein samankaltaisia organisaatiosta riippumatta, hän arvioi.

Leader360-ohjelman hyvinvointipainotus tuo varmasti myös ajan mittaan mielenkiintoisen vertailukohteen JYULeadille. Esimerkiksi Leader360-valmennukseen sisältyvät henkilökohtaiset Firstbeat-hyvinvointimittaukset ovat JYULeadissä tarjolla erillisenä ohjelmana niistä kiinnostuneille.