Siirry suoraan sisältöön

Menestyvään liiketoimintaan ei enää riitä innovointi ja hyvä liiketoimintaosaaminen. Jyväskylän Yritystehtaalla startup-yrittäjät oppivat rakentamaan organisaatioonsa kulttuurin, jossa kasvu syntyy yrittäjän ja tiimin hyvinvoinnista ja yhteisen suorituskyvyn ylläpitämisestä.

Vuonna 2019 toimintansa uudistanut Jyväskylän Yritystehdas on hautomo startup-yrityksille. 24 kuukautta kestävään valmennukseen valitaan vuosittain alueen 12 potentiaalisinta kasvuyritystä. Valmennus koostuu 12 eri teemasta, kuten talouden johtamisesta, markkinoinnista, myynnistä ja tuotekehityksestä.

Yksi teemoista on yrittäjän sekä tiimin hyvinvointi ja suorituskyky, jota valmennetaan Yritystehtaalle konseptoidussa ja uniikissa Performance program -valmennusohjelmassa. Sen tavoitteena on istuttaa organisaatioon suorituskykyä vahvistava hyvinvointikulttuuri.

– Sen lisäksi, että tiimissä on vahvaa substanssiosaamista, sitä pitää myös osata käyttää oikein. Jos suorituskyky ei ole kunnossa, tiimi ei pysty antamaan itsestään sitä mitä menestykseen tarvitaan, tiivistää Jyväskylän Yritystehtaan startup-valmentaja Henna Kautto.

– Jos minulta kysytään, niin hyvinvointi on liiketoiminnan kivijalka.

Yli 20 vuotta hyvinvoinnin kehittämisen parissa yksilö- ja yritystasolla työskennellyt Henna Kautto on nähnyt työuransa aikana ison muutoksen, missä työkyvyn käsite on siirtynyt sairauksien ja vaivojen hoitamisesta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Hyvinvoiva yrittäjä rakentaa hyvinvoivaa bisnestä

Kautto tietää mistä puhuu, sillä hän, kuten myös moni muu Yritystehtaan valmentaja, on yrittäjätaustainen.
– Tiedämme, millaiseen paineeseen tyypillisesti perheellinen, ruuhkavuosiaan elävä startup-yrittäjä usein joutuu.

– Vastaavasti meillä on ymmärrystä siitä, miten paljon yrittäjän oma hyvinvointi tuottaa menestystä yrityksessä. Ilman hyvinvoivaa yrittäjää ja tiimiä ei myöskään ole hyvinvoivaa bisnestä. Siksi halusimme tuoda tämän filosofian kiinteäksi osaksi liiketoimintavalmennusta, Kautto sanoo.

Hyvinvoinnin vaikutuksesta organisaation menestykseen on tehty paljon tutkimuksia. Tulokset ovat samansuuntaisia: yritysten liikevaihto kasvaa ja tulos voi parantua jopa kymmeniä prosentteja. Karkeasti arvioiden hyvinvoinnin return on investment eli ROI on kuusinkertainen.

Keskeistä itsetuntemus ja omien rajojen tunnistaminen

Startup- ja kasvuyrittäjien suurin riski on Kauton mukaan liian raju työnteko ilman selkeää fokusta. Suorituskyvyn johtamisessa kaikkein oleellisimmaksi nouseekin hyvä itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot.
– Se, että tunnistaa kokonaistasolla omat voimanvaransa ja hyväksyy niiden rajallisuuden, hän sanoo.
– Toisin kuin usein ajatellaan, yrittäjälle ei ole terveellistä yrittää osata ja saavuttaa kaikki. Jokaisella meillä on vahvuuksia ja heikkouksia. Vaikka jossain määrin voi myös kehittää heikkouksiaan, fiksumpaa on hankkia tiimiin sellaista osaamista, jolla tätä vajetta paikataan.

– Tällä hetkellä nousevana trendinä on mentaalivalmennus, eli henkisen puolen pt-palvelut. Tämä on hieno asia, sillä terveys ei ole vain fyysistä suorituskykyä vaan myös palautumista, aivojen kapasiteettiä ja henkistä kyvykkyyttä.

Vaikka hyvinvointi on ennen kaikkea yksilön sisäinen kokemus, parhaimmillaan se näkyy myös ulospäin. Hyvinvoiva organisaatio vetää puoleensa.
– Myynti on hyvä esimerkki, sillä yrityksen kasvun kannalta sillä on keskeinen rooli. On tärkeää, että myyjä kokee itsensä kyvykkääksi ja hänellä on hyvä ote työhönsä. Hän jaksaa esimerkiksi työskennellä pitkäjänteisesti tilanteessa, missä kauppojen saaminen kestää kauan.

– Ihmiset saattavat myös huomaamattaan ostaa mieluummin myyjältä, joka vaikuttaa energiseltä ja jaksavalta, Kautto huomauttaa.

Yritystehtaan konseptilla syntyy tuloksia

Yritystehtaan konsepti, missä hyvinvointivalmennus on nivottu erittäin keskeiseksi osaksi liiketoimintavalmennusta, on Suomessa ainutlaatuinen.
– Jyväskylän vahva ja monitieteinen osaaminen liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimuksessa näkyy toki meidänkin toiminnassamme. Hyvinvointi on valittu Yritystehtaan kärjeksi ja se myös toimii.

Vaikka Yritystehtaan yritykset toimivat eri liiketoiminta-alueilla ja niiden lähtökohdat poikkeavat toisistaan, Kauton mukaan merkittäviä liiketoiminnallisia tuloksia on havaittavissa jo kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen.
– Yksi asiakkaamme kasvatti liikevaihtonsa hautomon aikana nollasta 4,2 miljoonaan euroon. Toinen taas saavutti itselleen asettamansa liikevaihto- ja henkilöstötavoitteet vuoden etuajassa, hän kertoo.

– Meille myös hakeutuu yrittäjiä, jotka ymmärtävät hyvinvoinnin ja suorituskyvyn merkityksen liiketoiminnalleen ja ovat motivoituneita kehittymään. Kaksi vuotta sitten toteutetun pilottitutkimuksen osallistujista esimerkiksi 86 % koki unenlaatunsa parantuneen ja yli 60 % oppi säätelemään omaa työkuormaansa aikaisempaa paremmin.

Kautto korostaa, että vaikka valmennuksen aikana liikutaan paljon ja tehdään erilaisia mittauksia ja tutkimuksia, Yritystehtaalla yrittäjän hyvinvointia lähestytään hyvin holistisesti.
– On vain yksi hyvinvointi.

Lue lisää Jyväskylän Yritystehtaasta ja Performance Program -valmennuksesta.