Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Gradian ja Keski-Suomen Yrittäjien Hyvinvointikartta-hanke luo uutta osaamista yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen. Mukana kehityshankkeessa on ollut jo noin 500 yrittäjää ja yritystä Keski-Suomesta.

Hyvinvointikartta rakentuu viidestä eri kokonaisuudesta: hyvinvointikartoituksesta ja hyvinvointitreffeistä, yrittäjien henkilökohtaisesta hyvinvointivalmennuksesta, yksinyrittäjien ryhmämuotoisesta työnohjausvalmennuksesta, työkykyjohtamisen ryhmävalmennuksesta sekä Hyvinvointikartta-palvelun tuotteistamisesta. Kehittämisen keskiössä on työkykyä ylläpitävien käytäntöjen luominen.

– Esimerkiksi yrittäjät tekevät usein työtä vahvasti omalla persoonallaan – siksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tulisi olla heillä osa omaa liiketoimintastrategiaa, sanoo Keski-Suomen Yrittäjien hyvinvointiasiantuntija Essi Määttä.

Työkykyjohtamisen valmennukselle on kysyntää

Määttä on mukana paitsi yrittäjien hyvinvointivalmennus -osiossa, myös isommille yrityksille suunnatussa työkykyjohtamisen valmennuksessa. Siihen on osallistunut noin 15 yritystä kahdessa eri valmennusryhmässä.

– Työkykyjohtamisen ensimmäinen pilottiryhmä tarjosi meille huikean startin hankkeeseen. Mukana oli työhyvinvoinnin ja -kyvyn osalta palkittuja yrityksiä, jotka ovat jakaneet omaa osaamistaan ja hyviä käytänteitä muille yrityksille. Samalla he ovat tarjonneet hyvän pohjan työkykyjohtamisen kehittämiseen ja uusille käytänteille, Määttä kertoo.

Keski-Suomen Yrittäjien hyvinvointiasiantuntija Essi Määttä.

– Osallistujien palautteet ovat olleet erittäin hyviä. Kaikki ovat saaneet kautta linjan työkykyjohtamiseen uutta tietoa ja näkökulmia. Ei pelkästään teoriaa, vaan myös vertaisoppimista muilta organisaatioilta.

Parhaillaan on käynnissä jokaisen valitsemien uusien käytänteiden vieminen organisaation arkeen.

Parasta antia verkostot ja työkalut

Jyväskyläläinen Paytrail on yksi työkykyjohtamisen ryhmävalmennukseen osallistuneista yrityksistä. Henkilöstöjohtaja Nina Laurila nostaa Hyvinvointikartta-hankkeen tärkeimmäksi anniksi verkoston laajentamisen.
– Keski-Suomen alueella moni HR-asiantuntija tekee työtään yksin. Hankkeen kautta sain verkostooni uusia sparrailukavereita, joiden kesken voimme jakaa kokemuksia ja oppia toisiltamme. Hankkeen vetäjien tuki oli myös ihan kullanarvoinen asia, Laurila kiittelee.

Laurila on myös tyytyväinen saamiinsa konkreettisiin työkykyjohtamisen työkaluihin.
– HR-työssä systemaattisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä elementtejä. Saimme käyttöömme valmiit pohjat, joilla lähteä rakentamaan työkykyjohtamisen suunnitelmaa ihan käytännön tasolle asti.

Yhteistyökumppanit mukaan työkykyjohtamiseen

Laurilan yksi tehtävä Paytrailissä on rakentaa yritykseen sujuvat HR-prosessit. Työkykyjohtamisessa hyödynnetään myös teknologiaa ja ulkopuolista asiantuntijaosaamista.

– Useimmissa yrityksissä työkykyä johdetaan ja mitataan tiiviissä yhteistyössä työterveyden kanssa. Työterveys ei kuitenkaan aina pysty ratkaisemaan kaikkia haasteita, vaan HR-prosessit ja verkosto kannattaa rakentaa laajemmaksi ja eri tilanteita huomioiviksi, Laurila muistuttaa.

– Otimme esimerkiksi käyttöön kaikille halukkaille Firstbeat Life -palvelun, jonka avulla voi seurata omaa kuormitustaan ja palautumistaan. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Kaisa Wallinheimo Lewelliltä tulkitsee kanssamme sekä yksilö- että tiimikohtaisia tuloksia. Kokeneena asiantuntijana hän tietää, milloin tuloksissa ilmenee jotain sellaista, mikä vaatii vahvempaa ohjausta.

Paytrailin henkilöstöjohtaja Nina Laurila.

Jos haasteet liittyvät esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin, työntekijä voidaan ohjata viisi psykologitapaamista sisältävään Auntie-lyhytterapiaan.
– Koska me ihmiset olemme kokonaisuuksia, myös työnantajan tulisi tukea työntekijöiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Auntiesta saa keskusteluapua esimerkiksi, jos läheinen sairastuu tai parisuhteessa on ongelmia. Olemme olleet palveluun todella tyytyväisiä, Laurila kiittelee.

Toimivien prosessien lisäksi Laurila korostaa ihmisten kuuntelua sekä työyhteisön tuen ja esihenkilö-alaissuhteen merkitystä.
– Yritysten kannattaa panostaa työpaikan yhteisöllisyyden rakentamiseen. Ihmiset voivat paremmin, kun heidän ei tarvitse ylläpitää täydellisyyden muuria vaan he voivat luottaa esihenkilön ja yhteisön aitoon välittämiseen myös haastavissa yksityiselämän tilanteissa. Yhteisön voima ja tuki on kaikkein kantavin juttu.

Hyvinvointikartta on Keski-Suomessa toteutettava ESR-rahoitteinen hanke, jonka pohjalta tuotteistetaan yrittäjien ja yritysten työhyvinvointia kehittävä uusi malli. Jamkin, Gradian ja Keski-Suomen Yrittäjien yhteinen hanke valmistuu lokakuussa 2022.

Lue lisää Hyvinvointikartta-hankkeesta täältä.