Siirry suoraan sisältöön

Suomen Olympiakomitea on nostanut Jyväskylän Hippos2020:n Suomen tärkeimpien liikuntapaikkahankkeiden kärkijoukkoon. Olympiakomitean hallitus päätti asiasta tiistaina 29.10.2019.

Olympiakomitea antaa vuosittain lausunnon ja kokoaa listan valtakunnallisesti merkittävistä, huippu-urheilun kannalta keskeisistä liikuntapaikkojen perustamishankkeista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hippos2020-hanke pääsi uusien hankkeiden lausuntolistalla prioriteettijärjestyksessä sijalle 2. Lausunto on tärkeä siksi, että opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on laatia liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelma.

KAnsainvälisesti ainutlaatuinen, laaja ja monilajinen osaamiskeskittymä

Hippos2020-hankkeen tavoitteena on rakentaa Jyväskylään kansainvälisesti ainutlaatuinen keskittymä, joka yhdistää liikunnan, urheilun, terveyden edistämisen ja tutkimuksen sekä tuotekehityksen.

Olympiakomitean prioriteettilistalla Hippos2020:tä luonnehditaan laajuutensa ja monilajisuutensa takia ainutlaatuiseksi liikuntapaikkahankkeeksi, jonka erityispiirteenä on siihen liittyvä osaamiskeskittymä (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, alueen oppilaitokset, Jyväskylän Urheiluakatemia).

Olympiakomitean mukaan hanke parantaa urheilijoiden päivittäisharjoitteluolosuhteita ja kaksoisuraratkaisuja Jyväskylässä, joka on yksi kuudesta Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman valtakunnalliseen rooliin nostetusta päivittäisharjoittelun toimintaympäristöstä. Hankkeen tavoitteena on kehittää olosuhteet ja osaaminen kansainväliselle tasolle. Hanke on toteutuessaan osittain myös valtakunnallisen valmennuksen keskus; se palvelee valtakunnallista kärkeä seuraavissa huippu-urheilun kannalta keskeisissä lajeissa: telinevoimistelu, yleisurheilu, jääkiekko ja freestyle-hiihto. Myös Uimaliitto suunnittelee jatkossa valtakunnallista harjoituskeskustoimintaa Hippokselle.

Lisäksi hanke kehittää merkittävästi koripallon, jalkapallon, autourheilun sekä kumparelaskun harjoittelu- ja valmennusolosuhteita. Hanke mahdollistaa laaja-alaisen valmennusosaamisen yhteistyön ja kehittämisen. Hankkeella on useiden lajiliittojen tuki. Merkittävää on myös se, että Jyväskylän kaupunki on sitoutunut hankkeeseen omassa strategiassaan sekä taloussuunnitelmassa.

– Hippos2020-hanke on yksi kaupungin tärkeistä strategisista hankkeista ja haluamme kaupungissa edistää liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita monella eri tasolla. Olympiakomitean päätös esittää Hippos2020-hanketta valtakunnallisesti merkittävien urheiluhankkeiden listalle ja nostaa rankingissa toiselle sijalle, oli todella erinomainen ja odotettu uutinen. Se, että olympiakomitea sijoittaa Jyväskylän näinkin korkealle, kertoo hankkeen tärkeydestä koko Suomelle. Olympiakomitean lausunto on ratkaisevan tärkeä valtion rahoituksen saamiseksi ja vie hanketta taas askeleen eteenpäin, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi.

HUippu-urheilun kansainvälisen tason harjoittelu-, valmennus- ja kilpailujen järjestämisolosuhteet

Olympiakomitean tavoitteena on, että mahdollisimman monella huippu-urheilijalla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäinen valmentautuminen ja toimintaympäristö periaatteella parhaat parhaiden kanssa. Suomalaisen huippu-urheilun kannalta keskeisillä urheilumuodoilla tulisi olla liikuntapaikkaolosuhteet, jotka täyttävät kansainvälisen tason harjoittelu- ja valmennusvaatimukset sekä kansainvälisten kilpailujen järjestämisvaatimukset. Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustuksella ja erityisesti sen valtakunnallisesti merkittäville hankkeille suunnatulla osuudella on keskeinen merkitys näiden olosuhteiden syntymiseen. Avustuksen vaikuttavuuden näkökulmasta Olympiakomitea pitää tärkeänä painottaa hankkeita, joiden toteutumisedellytyksiin valtionavustuksilla on erityisen suuri merkitys ja joilla on kunnan/kaupungin tuki.

– Erityinen kiitos olympiakomitealle siitä, että siellä ymmärrettiin näin laajan ja monimutkaisen hankkeen valtakunnallinen merkitys. Osoittaa, että komitealla on kykyä arvostaa uusia ja innovatiivisia liikuntapaikkarakentamisen ideoita. Oli ilo myös huomata, että ne asiat, joita olemme jatkuvasti pitäneet Jyväskylälle ja Hippokselle tärkeinä kuten osaaminen, koulutus ja valmennus sekä tiettyjen lajien osalta huippuolosuhteet, olivat myös vahvasti edustettuna itse päätöksessä. Tästä on hyvä jatkaa, Hippos 2020-hankkeen projektipäällikkö Kari Halinen toteaa.

Lue lisää Olympiakomitean päätöksestä:

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2020-2023.