Siirry suoraan sisältöön

Sport Suomi -verkoston tarkoituksena on olla tukemassa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmakohtien ratkaisemista kehittämällä innovaatioita ja liiketoimintaa yritysten, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja muiden toimijoiden välisessä rajapintayhteistyössä. Verkostossa erityisenä luovaa kehittämistyötä kaipaavana teemana on noussut esille työhyvinvointi. Muuttuva työelämä ajaa meitä pitämään huolta hyvinvoinnista aiempaa paremmin.

– Työhyvinvointiin liittyvien haasteiden purkaminen on noussut selkeästi esille toteuttamissamme tapaamisissa ja keskusteluissamme eri organisaatioihin kuuluvien ihmisten kanssa. Sport Suomi on ilolla tuomassa yhteen idearikkaita tekijöitä tämän yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen parissa ja tehostamassa hyvää oloa lisäävien innovaatioiden toteuttamista, kertoo Sport Suomi -verkoston projektipäällikkö Juha-Matti Haapsaari Lahden kaupungilta.

Työhyvinvoinnin innovoimista käsittelevissä InnoLive-seminaareissa osallistujat pääsevät kuulemaan tuoreinta aihetta käsittelevää tietoa tutkimus- ja yrityskentiltä sekä kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia työhyvinvointi-innovaatioiden luomiseksi. Seminaareissa tarjotaan eväitä uudenlaisiin ratkaisuihin niin tuote- ja palvelukehityksessä kuin organisaatioiden kokonaisvaltaisessa toiminnassa.

Lahden seminaarissa päästään tutustumaan konkreettisiin hyvinvoinnin palveluinnovaatioita tuottaviin toimintaympäristöihin LAB-ammattikorkeakoululla 18.10.2023. Jyväskylän Yritystehtaalla järjestettävässä seminaarissa keskitytään erityisesti yritysten ja tutkijoiden välisen vuoropuhelun vahvistamiseen 25.10.2023.

InnoLive-seminaarikiertue tulee pysähtymään myös Kuopiossa alkuvuoden 2024 aikana. Tällöin luvassa on pohdintaa datan merkityksestä työhyvinvoinnin innovatiivisessa ja tietoon perustuvassa edistämisessä.

 

 

Lisätietoja:

Alisa Heikkinen
Sport Suomi -verkoston projektipäällikkö
Jyväskylän kaupunki
+358 40 675 3066
alisa.heikkinen@jyvaskyla.fi

Juha-Matti Haapsaari
Sport Suomi -verkoston projektipäällikkö
Lahden kaupunki
+358 44 482 6904
juhamatti.haapsaari@lahti.fi

Hanna Hahl
Sport Suomi -verkoston projektipäällikkö
Kuopion kaupunki
+358 44 718 2521
hanna.hahl@kuopio.fi

Kopio Kopio Sport Suomi logokoonti 2023 (14)Sport Suomi -verkostoa toteutetaan Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien yhteisesti vetämänä vetovastuuhankkeena 4/2023–12/2024 välisenä aikana. Hankkeen perusta on valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien eli Innokaupunkien välisissä ekosysteemisopimuksissa ja sen rahoittajana toimii Pirkanmaan liitto, joka myöntää tukea vetovastuuhankkeille Euroopan aluekehitysrahaston varoista Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sisältämien toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaisesti.