Siirry suoraan sisältöön

Firstbeatin, KiHun ja Business Jyväskylän käynnistämän Leader 360 -ohjelman tavoitteena on luoda Suomen parhaiten johdettuja organisaatioita. Sekä Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo että Harvian markkinointijohtaja Päivi Juolahti odottavat ohjelmalta mahdollisuutta kehittää itseään asiantuntijoiden ja vertaisryhmän tuella.

Leader 360 on hyvinvoinnin ja suorituskyvyn pilottiohjelma, jossa 9 eri alojen johtajaa saa oppia ja oivalluksia sekä oman että organisaationsa hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittämiseen. Ohjelman valmentajina toimii joukko Suomen parhaita asiantuntijoita.

Lue lisää: “Ruoho on vihreämpää siellä missä kastelet sitä”.

Unelmatyössäkin on osattava asettaa rajat

Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo on ollut yrittäjänä noin 30 vuoden ajan. Mäkitalo oli perustamassa Humapia vuonna 1999, ja myöhemmin hän siirtyi Humap Softwaren (nyk. Howspace) toimitusjohtajaksi.

Tällä hetkellä Howspace kasvaa ja kansainvälistyy hurjaa vauhtia. Yrityksellä on henkilöstöä 11 eri maassa eri puolilla maapalloa.
– Olen koko elämäni haaveillut siitä missä nyt olen – Howspacessa olen unelmieni työpaikassa. Iso osa työstäni on uuden organisaation rakentamista. Kun innostus ja uteliaisuus työtä kohtaan on niin valtavaa, on välillä vaikea rajata tekemistä. Koko ajan jossain päin tapahtuu jotain mielenkiintoista, Mäkitalo pohtii.

Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo.

Hän mainitsee humoristisesti “taistelevansa välillä työn imua vastaan”.
– Olen ylpeä tekemästämme työstä. Mutta kun on jo 57 vuotta mittarissa, niin on pakko miettiä, miten pysyy vireessä jatkossakin. Työ saa olla tärkeää, mutta elämässä on oltava tilaa myös tärkeille ihmisille. Halusin tai en, olen myös esimerkkinä muille työntekijöillemme, hän huomauttaa.

– Vaikka on alussa ollut tekemässä vähän kaikkea, tärkeää on osata luopua ja antaa tilaa muillekin – kutsua heidät mukaan kukoistamaan.

Leader 360 -ohjelmalta Mäkitalo odottaa vertaisryhmän keskustelujen lisäksi esimerkiksi mahdollisuutta tarkastella mittausten kautta omaa psykofyysistä hyvinvointia.
– Aikaisemmin olen kiinnittänyt aika vähän huomiota näihin asioihin. Toivon, että ohjelma tarjoaa uusia ja raikkaita näkökulmia ja että saan rohkeasti kyseenalaistaa omia ajatuslukkojani. Parhaillaan seuraan Firstbeat Life -mittauksen avulla miten esimerkiksi työpäivän aikaiset muutokset vaikuttavat palautumiseen ja unen laatuun, hän kertoo.

“Kokemusten jakaminen vertaisryhmässä tärkeää”

Harvian markkinointijohtajana työskentelevälle Päivi Juolahdelle hyvinvoinnin kehittämisestä on muodostunut osa oman työn merkityksellisyyttä. Juolahden tehtäviin on aina kuulunut tutkimusta, uusien liiketoimintojen kehitystä ja innovointia.
– Esimerkiksi Fazerilla työskennellessäni olin perustamassa Fazer Labia, missä keskityimme terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen oman Fazer Brainhow -ohjelman kautta. Etsimme ratkaisuja siihen, miten saamme edistettyä terveellistä syömistä ja parannettua ihmisten kognitiivista suorituskykyä, hän kertoo.
– Työ hyvinvoinnin parissa on jatkunut luontevasti Harvialla. Saunomisen terveyshyödyistä on merkittävää tutkimusdataa. On hienoa kehittää ja viedä tätä suomalaista osaamista maailmalle, hän sanoo.

Harvian markkinointijohtaja Päivi Juolahti.

Kohta kaksi vuotta hybridityötä on asettanut uudenlaisia vaatimuksia omalle hyvinvoinnille.
– Johtajan tulisi aina huolehtian ensin omasta jaksamisestaan, että voi sitten huolehtia myös muista. Arjessa siitä pitää kyllä aika usein muistuttaa itseään, Juolahti sanoo.

Hän odottaa Leader 360 -ohjelmalta muun muassa vertaiskeskusteluja ja mahdollisuutta oppia tulkitsemaan terveysdataa asiantuntijan opastuksella.
– Arki on hyvin hektistä, joten uskon että ohjelma antaa mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi miettimään missä mennään niin oman hyvinvoinnin kuin johtajuuden näkökulmasta, hän pohtii.
– Verkostoituminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmässä on tärkeä osa kokonaisuutta. Toivottavasti saan uusia ideoita ja käytännön vinkkejä miten muut parantavat palautumista ja balansoivat työtä ja vapaa-aikaa.

Ensimmäiset Firstbeat Life -mittaukset ovat jo tarjonneet uusia oivalluksia.
– On mielenkiintoisia asioita, joita ei ole itse huomannut, mutta dataa objektiivisesti katsova asiantuntija pystyy ne heti näkemään. Uskon, että saan mittauksista paljon hyviä vinkkejä omaan jaksamiseen ja palautumiseen.

Ohjelma on osa Jyväskylän liikunnan-, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemiä. Jyväskylä on inhimillisen kasvun kaupunki, joka on mukana luomassa pohjoismaisesti vaikuttavaa HHub-ekosysteemiä. HHubissa keskitytään alan parhaiden asiantuntijoiden ja yritysten voimin ratkaisemaan ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä edistetään liikkumista elämäntapana. Tavoitteena on synnyttää uusia innovaatioita, kasvuliiketoimintaa ja luoda positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

Ohjelman toteuttajina ovat HHUB/Business Jyväskylä, Firstbeat Technologies Oy sekä SRD Oy/KIHU.